دروغی به نام حقوق بشر و کنوانسیون ژنو برای آتئیستها

متن در زیر  به زبانهای: فارسی ، اینگلیسی ، آلمانی، موجود است

حقوق بشر از جمله واژه هایی ست که همیشه پیرامون آن سر و صدایی عظیم برپاست  در واقع برای رسیدن به مقاصد پلید و ضد انسانی خود دم از کرامت انسانی می زنند.

کرامتی که فقط برای خود می دانند و هرکس غیر آنها باشد از جرگه انسانیت خارج است و معامله ای هم که با آنها می شود معامله ای است که وحشی ترین و درنده ترین حیوانات باهم ندارد.

با اندک نگاهی و لختی درنگ می توان فهمید که حقوق بشری که امروزه از آن دم زده می شود حتی به اندازه حقوق حیوانات هم اجراء نمی شود رنج‌های بی پایان آتئیستها در جهان و اتحادیه اروپا.

اتحادیه بین المللی انسانگرایی و اخلاق در بیش از ۵۰ کشور جهان عضو و در کشورهایی که امکان حضور به آن داده نمی‌شود، حامیان و هوادارانی دارد. این اتحادیه می‌گوید در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا خداناباوران مورد تبعیض جدی و یا سیستماتیک قرار می‌گیرند. این تبعیض در اتریش، دانمارک، آلمان، یونان، مجارستان، مالتا و لهستان جدی است. بنابر قوانین این کشورها توهین به مقدسات می‌تواند مجازاتی تا سه سال زندان داشته باشد

آلمان در حالی همیشه خود را به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در جهان معرفی کرده و در اقداماتی مداخله جویانه پیوسته انتقادهایی را متوجه برخی کشورها در این زمینه می کند که خود از پرونده چندان روشنی در زمینه حقوق بشر و رعایت حقوق مهاجران و اقلیت ها برخوردار نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در گزارش های متعدد خود وضعیت حقوق بشر در این کشور بزرگ اروپایی را مورد انتقاد قرار داده اند

بررسی پرونده حقوق بشری آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندگان بیش از یکصد کشور عضو این نهاد بین المللی،دولت این کشور را به علت نقض گسترده حقوق بشر در این کشور به ویژه درباره ی رفتار با اتباع خارجی مورد نکوهش و انتقاد قرار داده و خواستار ارائه توضیحات قانع کننده دراین مورد شدند

انتقادهای جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری به موارد متعدد نقض حقوق بشر و اعمال تبعیض و بی عدالتی که همچنان در آلمان مشاهده می شود علاوه بر خصومت های رفتاری با مهاجرین از سوی دولت و خارجی ستیزان موضوعات دیگری همچون،حملات پلیس به شهروندان،نقض حقوق زنان در زندگی اجتماعی و شغلی، وضع اسفناک کودکان فقر و همچنین تبعیض و بی عدالتی درباره معلولان را دربرمی گیرد

علیرغم همه ی این انتقادات اما وضع خارجیان در آلمان و تهدید های مکرر علیه این گروه و همچنین شرایط متقاضیان پناهندگی که تعداد بیشماری را در این کشور تشکیل می دهند همچنان یکی از نقاط سیاه در پرونده حقوق بشری دولت آلمان به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در جهان است

اردوگاه های پناهندگی در آلمان همچنان وضع بسیار اسفناکی دارند و متقاضیان پناهندگی به خصوص آتئیستها و گروه های دگرباشان جنسی  هر از چند گاهی برای برخورداری از حداقل امکانات و حقوق اجتماعی، مجبور به اعتصاب غذا و یا دوختن لب های خود هستند و یا اینکه با برگزاری تجمع های اعتراض آمیز در مقابل شهرداری ها حقوق تضییع شده خود را مطالبه می کنند وضع نگران کننده و وخیم پناهجویان آتئیست و دگر باشان جنسی  در اردوگاه های پناهندگی آلمان برای حفظ جان خود از دیگر موضوعاتی است که پرونده حقوق بشری دولت آلمان را سنگین تر کرده رعایت نشدن اصل برابری تمام اقلیتها از جمله آتئیستها در دیگر انتقادات مطرح به دولت این کشور است این در حالیست که بر اساس حقوق بشر و کنوانسون ژنو هر انسانی حق این را دارد که هر دینی داشته باشد یا انتخاب کند هیچ دینی نداشته باشد و یا  به هیچ چیز باور نداشت باشد .

نادیده گرفتن حقوق آتئیستها  که یکی  دیگر از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در آلمان تبعیض به ویژه در زمینه حقوق اقلیت هاست که ما به عنوان یک فعال آتئیستی فارسی زبان با پوست گوشت خود حس نموده ایم.

بیش از یک سال در حال جنگیدن برای احقاق حق خود بوده ایم ولی به هیچ عنوان آن را در آلمان دریافت نکردم

همیشه تحقیرها و تبعیضات نژادی نسبت به آتیستهای فارسی زبان و عربی زبان   در این کشور وجود داشته است، آلمان  همیشه با نام و عنوان حقوق بشر به شکلی فریبکارانه، به دنبال امیال سیاسی است ولی واقعیت چیز دیگری است .

درد اور است در کشوری هستیم که حامی حقوق بشر است ولی کوچکترین توجه ای به حقوق آتئیستها مانند ما نمیکند

زجر  آور است در کشوری هستیم که سازمانهای به اصطلاح حامی حقوق بشر و آتئیستها و دموکراسی و آزادی اندیشه مانند iBKA در آن وجود دارند ولی چشم خود را در برابر این همه تبعیض بسته اند ما به عنوان فعال حقوق بشر و فعال آتئیستی بارها از سازمانهای حقوق بشر مانند iBKA در آلمان هستند درخواست کمک نموده ایم ولی کماکان چشم خود را برای این تبعیض و حمایت بسته اند  و بی اعتناع به درخواستهای افرادی مانند مااز آن رد شده

سازمانهایی در آلمان و در اروپا فعالند که سخن از آزادی اندیشه برابری انسانها و حمایت از حقوق برابر آتئیستها  میزنند ولی ماده ی ۱۸ کنوانسیون ژنو را فراموش نموده اند بگذارید ما بار دیگر این ماده را بازگو کنیم

ماده ی ۱۸

هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد ، در قالب آموزش دینی ، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی ، به طور خصوصی یا عمومی است .

متاسفانه تمام این سازمانها میدانند که مجازات اعدام برای خداناباوران در ۱۳ کشور مسلمان جهان وجود دارد ولی همچنان سکوت اختیار کردند و به هیچ عنوان از آتئیستهایی که از این کشورها هستند حمایت نمیکنند و  در خواست کمک این افراد برای پشتیبانی از این افراد برای  پناهندگی از کشوری مانند آلمان را دارند نادیده میگیرند

من به عنوان یک فعال سیاسی  و آتئیستی بارها از این سازمانها درخواست کمک نموده ام ولی متاسفانه تمام این سازمانها از هدف خود جدا شدند و بازیهای سیاسی را پیش گرفتند و هیچ حمایتی از من نکردند 

من کسی هستم که تمام  عمر خود را برای مبارزه برای حقوق برابر آتئیستها در مقابل دیگر دین داران گذاشتم و اینگونه با من رفتار کردند و با وقاحت فراوان درخواست حمایت از کسی مانند من را رد کردند و اینجا جای سوال است با آتئیستهایی که فعالیت سیاسی نیستند و دسترسی به رسانه ندارند چه رفتاری میکند. متاسفانه بازیهای سیاسی  و اقتصادی باعث ایجاد سازمانهای  به اصطلاح  پشتیبان حقوق بشر و حقوق آتئیستها شده که به هیچ عنوان این گونه نیست فقط به نام افرادی مانند ما  اقدام به ایجاد سازمانهایی میکنند که هیچ دفاعی  از ما و افرادی مانند ما نمیکنند و همه اینها بازیهای سیاسی و اقتصادی  یا مطرح شدن در سطح رسانه و جهان و نمایش خود به عنوان یک مدافع حقوق بشر هستند آنها 

به هیچ عنوان نماینده و مدافع افرادی مانند ما نیستند  من به عنوان یک بلاگر و فعال حقوق بشر تمام سعی تلاش خود را می کنم که با این سازمانها و دولتهای که مدعی حقوق بشر هستند مبارزه کنم  من صدای هزار آتئیست فارسی و عربی زبان  هستم که در اقلیت  هستیم و همیشه در تبعیض هستیم چه در کشور خود و چه در کشورهای که مدافع حقوق بشر و سازمانهای دفاع از حقوق بشر هستند و رانده شده ایم   

محرومیت‌ها و رنج‌های بی‌پایان پیشینه‌ای طولانی به عمر نظام انسانیت  دارد. این پدیده ضد انسانی همیشه بوده است و ده ها سال است در حال مبارزه با آن میباشیم

سیاست تبعیض و سرکوب آتئیستها  از سیستم اجتماع بسیار فراتر می‌رود و همه حوزه‌های زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد

من و همکارم به عنوان یک آتئیست  زمانی در اداره  پناهندگی آلمان درخواست پناهندگی نموده ایم که حق این را نداشتیم خودم را آتئیست معرفی کنیم  چون همچین کلمه ای در سیستم پناهندگی المان به نام آتئیست  وجود نداشت و باید حتما به عنوان دین دار بودن یا بی دین بودن  خود را معرفی میکردیم و کلمه ای به عنوان آتئیست وجود نداشت کشوری که ادعای سکولار بودن میکند از کوچکترین حق ما و هم اعتقادانم ما را به رسمیت نمیشناسد  چون برای سیستم اداری آنها تعریف شده نبود  حال چه فرقی بین کشورهایی مانند آلمان یا کشورهای خاورمیانه وجود دارد

محدودیت‌هایی غیرانسانی  دولت آلمان هم بر آن اضافه شده است من به عنوان یک آتئیست از دولت آلمان درخواست این را نموده ام که از جان من دفاع کنند ولی بدون توجه به جان من و افرادی مانند من در مکان هایی ما را قرار  میدهد که پر از مسلمانان تند رو هستند که به خون ما تشنه هستند دولت آلمان از این امر آگاه است ولی همچنان سکوت اختیار کرده است در کنار سازمانهای حقق بشری که در آلمان و اروپا وجود دار! 

میثاق‌های اصلی بین‌المللی در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق انسانها را  ازادی بیان و  زندگی کردن  از حقوق طبیعی هر انسانی می‌دانند. این بدان معناست که ساکنان یک کشور با هر دین، هوییت فرهنگی یا موقعیت اجتماعی باید بدون هیچ تبعیضی از حق زندگی آزادانه  برخوردار شوند

ولی دولت های اروپایی چشم خود را بسته اند انها به افرادی مانند ما میگوند فقط سکوت کنید حق ازادی بیان ندارید تا افراد دیگر مانند مسلمانان ناراحت نشوند

اینجاست که سازمانهای مانند Ibka  سکوت اختیار کردند و از میثاق خود برای حمایت از حقوق بشر و آتئیستها فاصله گرفتند من این مقاله و نامه سرگشاده را به این سازمانها مینویسم که دست از بازیهای سیاسی  اقتصادی و  نمایش  برای حقوق بشر بردارند و عمل کنند  انسانها وسیله ای برای بازی نیستند انسانها عدد یا مهره شطرنج نیستند برای احزاب برای جلب توجه تفکرات عوام برای کرسی های مجلس . ما انسان هستیم مانند افراد دیگر همه انسانها حق زندگی دارند حتی اگر آتئیست باشند.

کنوانسیون های ژنو به همه حق پیروی از هرگونه مذهبی یا هیچ یک را می دهد ، اما ۱۳ کشور مسلمان  مردم را برای ارتداد از اسلام اعدام می کنند. برای محافظت از افرادی مانند من  که به اندازه کافی بدشانسی آوردند  که در یکی از آن کشورها به دنیا آمدند ، باید از ما محافظت شود  امیدوارم این مقاله و نامه سرگشاده باعث شود کشورهای غربی و سازمانهای به اصطلاح حمایت از حقوق بشر و حمایت از آتئیستها توجه خود را جلب کنند و بازگردند به میثاق انسانی خود و حقوق بشر .

انسانها ابزاری برای رسبدن به اهداف سیاسی نیستند تا انجمن ها و احزاب از ان ها بعنوان حربه ای برای رسیدن به خواستهایشان استفاده کنند

انسانها .انسان هستند

با تشکر

ع.س

گروه انسان خردمند

www.wisehuman.info

#atheist_has_the_right_to_life

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.