نقد قرآن . سوره نساء

۱ – متن آیه قرآن :

« ای مردم ، بترسید از پروردگار خود ، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن ، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند … » ( قرآن . سوره نساء . آیه ۱ )

– لازمه این سخن، آن است که همسر آدم، «حوّا» از بدن آدم آفریده شده و فرزندان آدم (برادر و خواهر) با هم ازدواج کرده باشند!

– با توجه به این آیه باید نتیجه گیری کنیم که همه مسلمانان مطابق کتاب مقدس ایشان ( قرآن ) حاصل ازدواج با محارم و زنازاده هستند !
– امروزه می دانیم که پیدایش انسان بر روی زمین خلق الساعه نبوده و حاصل میلیونها سال تکامل است !
– آیا الله به نحوه پیدایش انسان بر روی زمین اشراف نداشته ؟!

– چگونه فرزندان آدم از همه گونه های انسانی نظیر :
۱ – سفید پوست
۲ – سیاه‌پوست
۳ – زرد پوست
۴ – سرخ ‌پوست
با گونه های مختلف ژنتیکی تشکیل شده بودند!
۲ – متن آیه قرآن :

به یتیمان اموالشان را بدهید ، و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب ( آنها ) تبدیل نکنید و اموال آنان را به ضمیمه اموال خود مخورید ، که این گناهی بس بزرگ است. ( قرآن .سوره نساء . آیه ۲ )

– در اینجا الله توصیه اخلاقی می کند به مراقبت و مراعات فرزندان مسلمانی که پدر یا مادر خود را از دست داده اند.

– چرا الله اگر توصیه انسانی هم در قرآن کرده فقط برای مسلمانان قابل اجراست؟!
– آیا این قوانین برای یتیم های یهودیان ، یتیم های کفار ، یتیم های ایرانیان و …. نیز صادق است ؟!!
– آیا مسلمانان مراعات یتیم های باقی مانده از کشتار اقوام یهود و کشتار ایرانیان را نیز باید می کردند ؟!!

– اگر چنین است چرا در تاریخ می خوانیم که :

حضرت محمد پس از تسلیم شدن مردم قبیله بنی قریظه (از اقوام یهود ) دستور داد ۹۰۰ نفر از جوانان و مردان بنی قریظه را سر بریدند و اموال و دارایی و زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد ۳ . صفحه ۱۰۸۸٫۱۰۹۱)

پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت علی و” زبیر” در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد ۳٫ صفحه ۱۰۹۳)

در جنگ جلولاء صد هزار تن از سپاه ایران کشته شدند و مدت ها اجساد آنها به روی زمین باقی مانده بود و اموال و دارایی و زنان و کودکان ایرانی را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند این جنگ به ان جهت جلولا (پوشانیده) نام گرفت که از بس کشته دشت و صحرا را پوشانیده بود که نمودار عظمت و جلال جنگ جلولاء بود. (تاریخ طبری. جلد ۵٫ صفحه۱۸۲۹)

۳ – متن آیه قرآن :

…. پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت باشد.دو یا سه یا جهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید راه عدالت را نپیموده با انها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کنید و چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید. ( قرآن .سوره نساء . آیه ۳ )

– طرفداران سازگاری اسلام با دموکراسی توجه کنند مطابق این آیه و قوانین دین حنیف اسلام هر مرد مسلمان می تواند ۴ زن عقدی ، ۳ زن صیغه ای و کنیز به تعداد دلخواه داشته باشد !!
– طرفداران برابری زن و مرد در اسلام توجه کنند که از این سفره رنگین پهن شده برای آقایان ، سهم بانوان تنها یک شوهر است !!! که حق طلاق هم با شوهر است !! در صورت داشتن رابطه با مردی به جز شوهر خود مستحق عمل وحشیانه سنگسار است !
– آیا حضرت محمد می توانست بین ۲۰ زن خود عدالت را برقرار کند؟!
– اگر حضرت محمد در برقراری عدالت بین زنانش موفق بود نزول این آیات در قرآن به چه منظوری است ؟!!

قران .آیه ۵۱ سوره احزاب :

زنان حضرت محمد از نوبت همخوابگی که حضرت محمد برای آنان قائل میشود، راضی باشند.

۴ – متن آیه قرآن :

حکم شما در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر فرزندان شما بیش از دو دختر بوده باشد دو سوم میراث از آن آنها است و اگر یکی بوده باشد نیمی از آن او است، و برای پدر و مادر او کسی که از دنیا رفته هر کدام یک ششم ارث می برند اگر میت فرزندی داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند برای مادر او یک سوم است و اگر او برادرانی داشته باشد، مادرش یک ششم میبرد (و پنج ششم باقیمانده برای پدر است) (همه اینها) بعد از انجام وصیتی است که او کرده است. ( قرآن . سوره نساء . آیه ۱۱ )

– مجددا شاهد ایات تبعیض آمیز الله در مورد بندگانش هستیم !
– چرا پسران مسلمان دو برابر دختران مسلمان ارث می برند؟!
– چرا الویت برای اشخاصی که ارث می برند مشخص نشده است ؟!
– اول سهم همسر ( ۱/۸ ) را کم کنیم یا پدر و مادر ( ۱/۶ ) ؟!!
– گویا الله زیاد با علوم ریاضی سر و کار نداشته زیرا که اگر مطابق این آیه قصد تقسیم ارث ، بین وراث مردی را داشته باشیم که صاحب همسر و پدر و مادر و دو دختر است با یک اشکال ریاضی برخورد خواهیم کرد زیرا :

همسر ۸/۱ مادر ۶/۱ پدر ۶/۱ دختران ۳/۲ اگر نسبتهای زیر را جمع کنیم متوجهُ خواهیم شد که کسر بزرگتر از واحد می شود !!

۸/۱ + ۶/۱ + ۶/۱ + ۳/۲ = ۹/۸

– آیا مسلمانانی که اخرین دستاوردهای علمی کفار را در کتاب قرآن می یابند ، دچار توهم نیستند؟!!

۵ – متن آیه قرآن :

حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها ، و خاله ها ، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادرانی که شما را شیر داده اند، و خواهران رضاعی شما و مادران همسرانتان ، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، ( دختران آنها ) برای شما مانعی ندارد. ( قرآن .سوره نساء .آیه ۲۳ )

– از این آیه چنین بر می آید که ازدواج با محارم پیش از اسلام در بین اعراب متداول بوده !
– چرا ازدواج شوهر با دختر زن در صورتی که با مادرش همبستر نشده حلال می شود؟!

۶ – متن آیه قرآن :

و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر گواهی دادند، آنان ( زنان) را در خانه ها(ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد؛ یا اینکه خداوند، راهی برای آنها قرار دهد. ( قرآن . سورهُ نسا .آیه ۱۵ )

– آیا هیچ زن نادانی هست که در حضور ۴ شاهد اقدام به هم آغوشی با معشوقه خویش بکند؟!
– آیا اگر ۳ نفر شهادت بدهند یعنی این عمل انجام نشده ؟!!
– چرا باید حتما شاهدان مسلمان باشند؟!
– آیا اینجا مجددا الله نوع بشر را به خودی و غیر خودی تقسیم نکرده ؟!
– چرا اگر زنی مرتکب عمل زنا شود باید تمام عمر به تاوان این اشتباه در خانه محبوس باشد؟!!
– این چگونه عدالتی است که مردان امکان ارتباط جنسی با ۴ زن عقدی و بی نهایت زنان صیغه ای و کنیز را داشته باشند ولی زنان تنها به یک مرد اکتفا کنند؟!

۷ – متن آیه قرآن :

اى کسانى که ایمان آورده‏اید اموال همدیگر را به نا حق نخورید مگر آنکه داد و ستدى با رضایت یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد و یکدیگر را نکشید که البته الله همواره با شما مهربان است. ( قرآن . سوره نساء . آیه ۲۹ )

در اینجا شاهد توصیه هایی اخلاقی الله به مسلمانان هستیم ! که به جان و مال یکدیگر تجاوز نکنید.

– چرا الله اگر توصیه انسانی هم در قرآن کرده فقط برای مسلمانان قابل اجراست؟!
– آیا مسلمانان به عدم تجاوز به جان و مال  یهودیان ،  کفار ، ایرانیان و ….نیز  سفارش شده اند؟!

اگر چنین است چرا در تاریخ می خوانیم :

– حضرت محمد پس از تسلیم شدن مردم قبیله بنی قریظه (از اقوام یهود ) دستور داد ۹۰۰ نفر از جوانان و مردان بنی قریظه را سر بریدند و اموال و دارایی و زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند.
– پس از بیست روز ( بنی النضیر) تسلیم شدند وترک دیار کردند و تمام دارایی های آنان میان حضرت محمد و یارانش تقسیم شد.
– پس از پانزده روز محاصره افراد قبیله بنی قینقاع  تسلیم شده و مجبور به کوچ شدند و همه دارایی های آنان بین مهاجران بی خانه تقسیم شد.
– در جنگ جلولاء صد هزار تن از سپاه ایران کشته شدند و مدت ها اجساد آنها به روی زمین باقی مانده بود و اموال و دارایی و زنان و کودکان ایرانی را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند.(تاریخ طبری. جلد ۵٫ صفحه ۱۸۲۹)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
قبلی «
بعدی »