سزای انسان بی اختیار در قران

سزای انسان بی اختیار در قران

آیا انسان به میل و اختیار خود به اسلام ایمان نمی آورد یا به اختیار و اراده خداوند کافر و بی ایمان می شود؟ 

سزای انسان بی اختیار در قران
سزای انسان بی اختیار در قران

مطابق نص صریح قران چندین آیه در قران وجود دارد که الله  بطور صریح در قران فرموده دلیل انکه برخی از انسانها به خدا و روزمحشر ایمان نمی اورند انست که مشیت و اراده اللهی بر ان تعلق گرفته است که کافران ایمان نیاورند  و در این رابطه اختیاری از خود ندارند و محکوم به عذاب ابدی هستند و انانکه به خدا و روز محشر ایمان می اورند بدلیل انست که خداوند خواسته است که ایمان بیاورند و افراد (با ایمان) نیز دراین رابطه اختیاری از خود ندارند.

در ذیل نمونه هایی از این ایات را بررسی میکنیم:
 قران آیه ۵۷ سوره کهف  : 
– بر دلهایشان پرده نهاده ایم، تا آیات مارا نفهمند و گوشهایشان را سنگین ساخته ایم و اگر انها را به هدایت بخوانی دیگر ابدا هدایت نخواهند شد.
  
 قران  آیه ۱۰۷ سوره انعام  :  
– و اگر خدا می خواست انان را از شرک باز می داشت و ما تورا نگهبان انان نکردیم و تو وکیل انها نخواهی بود.
 قران  آیه ۲۵ سوره انعام  :  
– برخی از آنان(کافران) به سخنان تو گوش فرا دهند ولی در دلهایشان پرده نهاده ایم که آنرا نفهمند و گوش آنها از شنیدن همه آیات اللهی سنگین است و لذا به آن ایمان نمی آورند.
 قران  آیه ۷ سوره بقره  :  
– خداوند بر دلهای (کافران) مهر و در گوشها و چشمانشان پرده نهاده و انها را عذابی است سخت.
 قران  آیه ۹۶ سوره یونس  : 
– آنانکه نامزد حکم عذاب خدا هستند،ایمان نمی اورند.
 قران  آیه ۱۳ سوره سجده  :  
– اگر می خواستیم در هر شخصی نور هدایت می انداختیم اما حرف من حق است ودوزخ را از جن و انس پر خواهیم کرد.
   
 قران  آیه ۹۹ سوره یونس  :  
– و اگر خدای تو می خواست،کلیه مردم در روی زمین ایمان می اوردند،تو چگونه می توانی همه را به جبر و اکراه با ایمان گردانی.
 قران  آیه ۱۰۰ سوره یونس :
– و هیچیک از نفوس بشر را تا خدا نخواهد ایمان نیاورند و خدا کفر را برای مردم بیخرد که عقل را بکار نبندند،مقرر می دارد.
 قران  آیه ۲۳ سوره جاثیه  : 
– آیا می نگری انرا که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه ساخته و مهر در گوش ودلش نهاده و در چشم او پرده ظلمت کشیده،پس او را بعد از خدا چه کسی هدایت خواهد کرد،ایا متذکر این معنی نمی شوید.
 قران  آیه ۱۴ سوره سجده  :
– بسزای انکه روز واپسین را فراموش کردید، اکنون بچشید عذاب مارا،ما هم اکنون شما را فراموش می کنیم و شما برای همیشه بسزای اعمال خود در عذاب خواهید بود.
سزای انسان بی اختیار در قران
سزای انسان بی اختیار در قران

چرا وقتی الله در قران خود نخواسته برخی ازانسانها هدایت شوند و به روز محشر ایمان بیاورند ، چرا سزای هدایت نشدن آنان را عذاب جاوید در دوزخ قرار داده است؟

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
قبلی «
بعدی »