دسته: مقالات فلسفی

تاریخ شکل گیری قرآن در تناقض با معجزه،

پژوهش های تاریخی هرمنوتیک در باره قرآن یک نوآوری در ادبیات جامعه شناختی ایران است زیرا تا کنون هرگز چنین مطالبی انتشار نیافته اند. تمامی نوشته های دینداران نخبه مسلمان، متون ستایشگر دین بوده اند و هیچ ربطی به کار علمی ندارند. در دوران اخیر نقد اسلام قرآنی در جامعه ما آغاز شده است ولی […]

آیا خاورمیانه هم رنساس خواهد دید؟

آیا امیدوار باشیم به آینده ای روشن رنسانس یا دورهٔ نوزایی یا دورهٔ نوزایش یا دوره تجدید حیات، جنبش فرهنگیِ مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. دوران نوزایش، دوران‌گذار بین سده‌های میانه (قرون وسطی) و دوران جدید است.نخستین بار، واژهٔ رنسانس را فرانسوی‌ها در […]

دین،حاکمان،جوامع

به طور مختصر دین ابزاری برای حاکمان برای پیشبرد اهداف خود بوده و به نوعی از این فرایند به نفع خود سود میبرند . اساسا دین یک توهم ذهنی است و سیگنال ان برای جامعه مثبت نیست . هدف دین تامین بهانه هایی برای حفظ امور جامعه به گونه ای است که حاکمان ستمگر دوست دارند. شکلی که دین به خود می گیرد، به شدت وابسته به شکل حیات اجتماعی است که توسط نیروهای مادی حاکم بر آن تعیین می شود. یعنی حاکمان دینی با توجه منفعت های خود شکل و شمایل دینها را به نفع استبداد خود تغیر می‌دهند. دین خودآگاهی و #اندیشه و عقل انسان را به صورت عالی ترین امر الوهیت به رسمیت نمی شناسند در قبالش یکسری داستانها و افسانه ها و باید ها و نبایدها برایت تعیین می‌کند و آن لاطاءلات را عالی ترین امر الوهیت معرفی می‌کند.

ادیان ابراهیمی تهدیدی جدی علیه بشریت

– مُدرنیته یا تجدد گرایی: مدرنیته به مَعنای نوگرایی و پیشرفت است که در غرب و پَس از رُنسانس به وقوع پیوست و جامعه سنت را زیر پای نهاد و بُلند و آزادانه اندیشید و به سویِ پیشرفت و بَسط آزادی بشری، گام نَهاد. مدرنیته نقطه مقابل سنت گرایی است! واضح است که یک جامعه سنتی کمترین […]

حقیقت پنهان در افسانه مسیح

نویسنده: مارک آمارو پینکهام ترجمه و تألیف: دارماتما داویدی(دانا) “من، ریشه و نسل داوود و ستاره ی درخشنده صبح هستم”(مکاشفه یوحنای رسول ۲۲:۱۶) بخش اول    عیسی مسیحوملک طاووس بخش یکپولس رسولوافسانه عیسی مسیحمطالعه خود را با تاریخ افسانه عیسی و جدیدترین افسانه آن به نام “عیسی مسیح” آغاز می کنیم و سپس به مبدأ و […]