دسته: علم و شبه علم

چرا ایده «طراحی هوشمند» علمی نیست و از طرف جامعه علمی یک نوع شیادی و کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

چرا ایده «طراحی هوشمند» علمی نیست و از طرف جامعه علمی یک نوع شیادی و کلاهبرداری محسوب می‌شود؟ یکی از شگردهای مدافعین ایده شبه‌علمی «طراحی هوشمند» برای پوشاندن قامت علمی به مدعیات بی‌اساس آن، تخطئه روشمندی علمی است. به گزارش انجمن پیشبرد علوم آتئیست‌ها و اگنوستیک‌های ایران، کل این استدلال بر این استوار است که […]

شروعی برای انتقال آگاهی شما به یک بدن مصنوعی و زندگی جاودانه !

شروعی برای انتقال آگاهی شما به یک بدن مصنوعی و زندگی جاودانه ! مرگ یکی از چیزهای تضمین شده در زندگی ماست که روزی اتفاق خواهد افتاد. اما در حال حاضر یک فرآیندی به نام هیومای (Humai) شروع شده است که ممکن است قادر باشد مارا از این مشکل بیش از حد ناگوار رهایی بخشد. […]

چرا بسیاری از مردم به “قدرت های ذهنی” مثل تله پاتی پیشگویی و رمالی باور دارند ؟

چرا بسیاری از مردم به “قدرت های ذهنی” مثل تله پاتی پیشگویی و رمالی باور دارند ؟ دانشمندان گمان میکنند دلیلی برای باور کردن بسیاری از مردم به قدرت‌های ذهنی (psychic) [رمالی و ذهن خوانی، پیشگویی و …] یافته‌اند. چرا بسیاری از مردم به “قدرت های ذهنی” مثل تله پاتی پیشگویی و رمالی باور دارند […]

مومیایی سه انگشتی آدم فضایی نیست و برای مشخص شدن هویتش به تحقیقات بسیاری نیاز است

مومیایی سه انگشتی آدم فضایی نیست و برای مشخص شدن هویتش به تحقیقات بسیاری نیاز است مومیایی سه انگشتی آدم فضایی نیست و برای مشخص شدن هویتش به تحقیقات بسیاری نیاز است آیا محققین در پرو مومیایی یک فرازمینی را یافته اند؟ در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷، وبسایت Gaia.com ویدیویی در مورد یافتن یک مومیایی […]